Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Nhà máy xi măng Long Sơn Thanh Hóa tại phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và thương mại MTECH

Địa điểm: phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị. Dự án : Nhà máy xi măng Long Sơn Thanh Hóa tại phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.