Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Nhà máy xi măng Liên Khê công suất 1,2 triệu tấn xi măng/năm  tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xi măng Bạch Đằng (BDC)

Địa điểm: huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án : Nhà máy xi măng Liên Khê công suất 1,2 triệu tấn xi măng/năm  tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.