Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Nhà máy Xi măng Đại Dương 2

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế thi công hạng mục Trạm biến áp

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi Măng Đại Dương

Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Thẩm tra Thiết kế kỹ thuật. Dự án :  Nhà máy Xi măng Đại Dương 2