Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần năng lượng AMI Khánh Hòa

Địa điểm: xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công sửa chữa hoàn thiện công trình. Dự án : Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.