Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hướng Tân tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Tân

Địa điểm: xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Dự án :  Nhà máy điện gió Hướng Tân tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.