Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án : Nhà máy ấp trứng gia cầm tại Đắc Lắc

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Amazon C&T

Địa điểm :  Tỉnh Đắc Lắc

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công. Dự án :  Nhà máy ấp trứng gia cầm tại Đắc Lắc