Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Nhà làm việc nghiên cứu viện Kỹ thuật cơ giới quân sự  tại xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Viện kỹ thuật cơ giới quân sự

Địa điểm :  xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án : Nhà làm việc nghiên cứu viện Kỹ thuật cơ giới quân sự  tại xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế.