Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1 tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập Hồ sơ mời thầu

Chủ đầu tư: Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện – Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Địa điểm: quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập Hồ sơ mời thầu. Dự án : Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1 tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.