Phân loại Dự án: Tư vấn Lập BC KTKT, lập HSMT

Tên dự án: Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1

Loại hình công trình: Công trình xây dựng dân dụng

Địa điểm: Số 41 đường 3/2 –  P. Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế lập BC KTKT, lập HSMT Dự án: Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1 tại Số 41 đường 3/2 –  P. Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.

     

Quy mô dự án:

Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1

Địa điểm: Số 41 đường 3/2 –  P. Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.

Phạm vi Dự án xây dựng Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1 theo Quy hoạch được thực hiện trên địa phận quản lý của Số 41 đường 3/2 –  P. Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.

Mục tiêu chung của dự án:

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1 Phục vụ công tác sản xuất lắp đặt, thí nghiệm định kỳ, thí nghiệm hiệu chỉnh, sửa chữa lớn, thường xuyên các công trình trạm biến áp, đường dây đến 500kV. Đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục lưới truyền tải điện khu vực thuộc 08 tỉnh, thành phố Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, đảm bảo an toàn an ninh năng lượng của quốc gia.

Dự án: “Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1” thuộc một phần đất trong khu điện lực Cần Thơ, được giới hạn như sau:

– Phía Bắc giáp hàng rào tiếp giáp khu dân cư;

– Phía Tây giáp Kho vật tư của điện lực Cần Thơ;

– Phía Nam giáp hàng rào tiếp giáp khu dân cư;

– Phía Đông giáp đường nội bộ cạnh Kho vật tư của điện lực Cần Thơ;

Quy mô chính của nhiệm vụ:

– Cống hóa một phần mương thoát nước làm đường giao thông;

– Xây dựng nhà làm việc 2,5 tầng kết cấu bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, sàn mái BTCT đổ tại chỗ diện tích sàn khoảng 500m2;

– Xây dựng nhà nghỉ ca bếp ăn 1 tầng kết cấu bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, sàn mái BTCT đổ tại chỗ diện tích sàn khoảng 180m2;

– Xây dựng nhà để xe ô tô, xe máy xe đạp 1 tầng kết cấu cột bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, mái tôn diện tích sàn khoảng 230m2;

– Xây dựng nhà kho kín1 tầng kết cấu cột bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, mái tôn diện tích sàn khoảng 330m2;

– Xây dựng kho hở nền bê tông có hàng rào cửa sắt bảo vệ để vật tư và thiết bị ngoài trời diện tích khoảng 880m2;

– Sân đường bê tông, tường rào, bồn hoa cây xanh

– Lấp phần ao hiện trạng, san nền dự khối lượng khoảng 1.800 m3.

STT CÔNG TRÌNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
(m2)  
DIỆN TÍCH SÀN
(m2)
TẦNG CAO
(m2)  
I Diện tích ô đất xây dựng 3897
1 Nhà làm việc 264 589 3
2 Nhà nghỉ  ca, bếp ăn 274 274 1
3 Nhà để xe ô tô 144 144 1
4 Nhà để xe xe đạp xe máy 55 55 2
5 nhà xưởng sửa chữa, kho kín 358 358 1
6 Kho hở 880 1
7 Sân đường nội bộ 2802
8 Cây xanh 220
9 Diện tích xây dựng 1095 1420
II Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Số liệu Đơn vị
1 Mật độ xây dựng 28.1 %
2 Hệ số sử dụng đất 0.4 lần
3 Tầng cao 1 và 3 Tầng

 

Giải pháp Kỹ thuật cho Quy hoạch xây dựng và kiến trúc bao gồm:

– Quy hoạch tổng mặt bằng

– Giải pháp giao thông

– Hạ tầng kỹ thuật

– Công trình nhà làm việc

– Công trình bếp ăn

– Công trình nhà để xe ô tô, xe máy xe đạp

– Công trình nhà kho kín

– Công trình nhà kho chứa vật tư trả lại

– Hoàn thiện ngoài nhà