Phân loại Dự án: Tư vấn Lập BC KTKT, lập HSMT

Tên dự án: Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Đông 1

Loại hình công trình: Công trình xây dựng dân dụng

Địa điểm: Khu vực số 18, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế lập BC KTKT, lập HSMT Dự án: Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Đông 1 tại Khu vực số 18, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai.

    

Quy mô dự án:

Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Đông 1

Địa điểm: Khu vực số 18, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai

Phạm vi Dự án xây dựng Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Đông 1 theo Quy hoạch được thực hiện trên địa phận quản lý của Khu vực số 18, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai.

Mục tiêu chung của dự án:

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Đông 1 phục vụ công tác sản xuất lắp đặt, thí nghiệm định kỳ, thí nghiệm hiệu chỉnh, sửa chữa lớn, thường xuyên các công trình trạm biến áp, đường dây đến 500kV. Đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục lưới truyền tải điện khu vực thuộc 08 tỉnh, thành phố Đồng Nai, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, đảm bảo an toàn an ninh năng lượng của quốc gia.

Dự án: “Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Miền Đông 1” thuộc một phần đất trong khu điện lực Đồng Nai, được giới hạn như sau:

– Phía Bắc giáp đường 2A;

– Phía Tây giáp sân chung cảnh quan điện lực Đồng Nai;

– Phía Nam giáp giáp hàng rào tiếp giáp khu dân cư;

– Phía Đông giáp hàng rào tiếp giáp khu dân cư;

Quy mô chính của nhiệm vụ:

– Xây dựng nhà làm việc 2,5 tầng kết cấu bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, sàn mái BTCT đổ tại chỗ diện tích sàn khoảng 589m2;

– Xây dựng nhà để xe ô tô, xe máy xe đạp 1 tầng kết cấu cột bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, mái tôn diện tích sàn khoảng 145m2;

– Xây dựng nhà kho kín 1 tầng kết cấu cột bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, mái tôn diện tích sàn khoảng 290m2;

– Xây dựng kho hở nền bê tông có hàng rào cửa sắt bảo vệ để vật tư và thiết bị ngoài trời diện tích khoảng 300m2;

– Xây dựng nhà kho chứa vật tư trả lại 1 tầng kết cấu cột bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, mái tôn diện tích sàn khoảng 290m2;

– Tận dụng lại nhà ăn cũ hiện trạng diện tích khoảng 188 m2.

– Sân đường bê tông, tường rào, bồn hoa cây xanh

Giải pháp Kỹ thuật cho Quy hoạch xây dựng và kiến trúc bao gồm:

– Quy hoạch tổng mặt bằng

– Giải pháp giao thông

– Hạ tầng kỹ thuật

– Công trình nhà làm việc

– Công trình bếp ăn

– Công trình nhà để xe ô tô, xe máy xe đạp

– Công trình nhà kho kín

– Công trình nhà kho chứa vật tư trả lại

– Hoàn thiện ngoài nhà