Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Địa điểm: quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án : Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.