Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Nâng cấp, xây dựng bổ sung cơ sở làm việc Công an huyện Trà Ôn thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế thi công hạng mục Trạm biến áp

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng TDC Việt Nam

Địa điểm: Huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế thi công hạng mục Trạm biến áp. Dự án : Nâng cấp, xây dựng bổ sung cơ sở làm việc Công an huyện Trà Ôn thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long