Nâng cấp tuyến đường Song Phương – Vân Côn

Thông tin:

Tên công trình: Cải tạo nâng cấp tuyến đường Song Phương – Vân Côn

Địa điểm: Xã Song Phương – Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng Hoài Đức

Công việc đảm nhận: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

UBND huyện Hoài Đức đã có quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 04/10/2010, theo đó CONINCO – Thăng Long được chỉ định là đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Song Phương- Vân Côn.