Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Thi đua – Khen thưởng Trung Ương tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán

Chủ đầu tư: Ban thi đua – Khen thưởng Trung Ương

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán. Dự án : Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Thi đua – Khen thưởng Trung Ương tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội