Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 năm 2021-2022 cho các trường công lập trên địa bàn huyện Mê Linh

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh

Địa điểm: Huyện Mê Linh, Hà Nội

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 năm 2021-2022 cho các trường công lập trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội.