Phân loại Dự án : Tư vấn giám sát

Tên dự án : Mua sắm tăng cường trang thiết bị giáo dục đối với các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện Mê Linh

Loại hình công trình : Công trình dân dụng

Gói thầu : Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mê Linh

Địa điểm : Huyện Mê Linh, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị giáo dục đối với các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội