Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Mở rộng nhà máy sản xuất và gia công trang phục, dụng cụ bảo hộ lao động

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hòa Bình

Địa điểm: Tỉnh Hòa Bình

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Dự án : Mở rộng nhà máy sản xuất và gia công trang phục, dụng cụ bảo hộ lao động tại Hòa Bình.