MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI THỊ TRẤN HƯƠNG CANH, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế

Tên dự án: Mở rộng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Japfa Confeed Việt Nam

Địa điểm: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế dự án “Mở rộng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi” tại địa điểm thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc