Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Mở rộng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Japfa Confeed Việt Nam

Địa điểm: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế. Dự án : Mở rộng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc