Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Mở rộng mặt bằng Trung tâm khai thác vận chuyển khu vực phía Nam TP. Hồ Chí Minh tại huyện Nhà Bè

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình bưu điện Tổng công ty bưu điện Việt Nam

Địa điểm: Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình. Dự án : Mở rộng mặt bằng Trung tâm khai thác vận chuyển khu vực phía Nam TP. Hồ Chí Minh tại huyện Nhà Bè.