Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vạn Sơn tại TP. Hải Phòng

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sen Xanh

Địa điểm :  TP. Hải Phòng

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án : Khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vạn Sơn tại TP. Hải Phòng.