Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Khu trung tâm thương mại, tài chính, lưu chuyển hàng hóa, kho bãi, sản xuất tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Đắc

Địa điểm: Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án :  Khu trung tâm thương mại, tài chính, lưu chuyển hàng hóa, kho bãi, sản xuất tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.