Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Khu thương mại Dịch vụ Sông Công tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Hà

Địa điểm: Tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết. Dự án : Khu thương mại Dịch vụ Sông Công tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên