Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng Đảo Vịnh Xanh tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong quy mô khoảng 124,16ha (Thuộc phân khu 2B Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035)

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Địa điểm: Huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500). Dự án :  Khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng Đảo Vịnh Xanh tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong quy mô khoảng 124,16ha (Thuộc phân khu 2B Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035)