Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Khu Sunrise VNT Resort tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra Khái toán Tổng mức đầu tư

Chủ đầu tư: Tổng Công ty cổ phần TM Xây Dựng

Địa điểm: Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Thẩm tra Khái toán Tổng mức đầu tư. Dự án : Khu Sunrise VNT Resort tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.