Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Khu Phức Hợp thể thao, nhà ở Sông Đông tại TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Phương Phương

Địa điểm: TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dự án : Khu Phức Hợp thể thao, nhà ở Sông Đông tại TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.