Phân loại Dự án: Tư vấn Lập Thiết kế Quy hoạch

Tên dự án: Khu phức hợp thể thao, nhà ở Sông Đông

Loại hình công trình: Công trình xây dựng dân dụng

Địa điểm: Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Phương Phương

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phức hợp thể thao, nhà ở Sông Đông tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1:500.

Quy mô dự án:

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phức hợp thể thao, nhà ở Sông Đông tỷ lệ 1:500.

Địa điểm: phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Phạm vi Dự án Khu phức hợp thể thao, nhà ở Sông Đông theo Quy hoạch được thực hiện trên địa phận quản lý của phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với tổng diện tích 6,267ha.

Ranh giới dự án được giới hạn cụ thể như sau:

– Phía Bắc giáp đường Vũ Quang

– Phía Nam giáp Sông Cầu Đông

– Phía Đông giáp Sông Cầu Đông

– Phía Tây giáp Khu dân cư hiện trạng

Dự án Khu phức hợp thể thao, nhà ở Sông Đông gồm khu nhà ở thấp tầng (Biệt thự, song lập, liền kề) và khu dịch vụ hỗn hợp (Trung tâm thương mại, dịch vụ giải trí, thể thao) kết hợp hệ thống cây xanh sinh thái, cảnh quan khu vực.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

  • Hệ thống giao thông
  • San nền và thoát nước mưa, thoát nước thải: cao độ nền khống chế >3.00m. Hệ thống thoát nước mưa hoạt động theo chế độ tự chảy, độc lập với hệ thống thoát nước thải.
  • Hệ thống cấp điện thông qua đường dây 22KV và một trạm biến áp 22/0,4KV công suất khoảng 2000KVA
  • Hệ thống cấp nước cho Dự án được lấy từ hệ thống đường ống cấp nước dọc theo đường Vũ Quang.
  • Thoát nước thải và vệ sinh môi trường
  • Thông tin liên lạc