Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Khu nhà trực vận hành và nhà ở cho cán bộ công nhân viên thực hiện nhiệm vụ Quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, tỉnh Quảng Bình

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC  – DT và TVGS TCXD

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Địa điểm: Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC  – DT và TVGS TCXD. Dự án :  Khu nhà trực vận hành và nhà ở cho cán bộ công nhân viên thực hiện nhiệm vụ Quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 tại tỉnh Quảng Bình.