Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1- Giai đoạn II- KĐT Nam An Khánh tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Chi nhánh An Khánh – Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà

Địa điểm: huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Dự án : Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1- Giai đoạn II- KĐT Nam An Khánh tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội