Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khu nhà ở Thấp tầng Giai đoạn 1 tại Khu ĐTM Nam An Khánh, huyện Hoài Đức,TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Chi nhánh An Khánh Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà

Địa điểm: Khu ĐTM Nam An Khánh, huyện Hoài Đức,TP. Hà Nội

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công. Dự án :  Khu nhà ở Thấp tầng Giai đoạn 1 tại Khu ĐTM Nam An Khánh, huyện Hoài Đức,TP. Hà Nội .