Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khu nhà ở cao tầng & Khu phức hợp thương mại Hưng Ngân tại TP. Hồ Chí Minh

Loại hình công trình: Công trình  dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhà Hưng Ngân

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Dự án : Khu nhà ở cao tầng & Khu phức hợp thương mại Hưng Ngân tại TP. Hồ Chí Minh.