Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc tại tỉnh Kiên Giang

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc

Địa điểm: Phú Quốc, Kiên Giang

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi. Dự án :  Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc tại tỉnh Kiên Giang