Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Khu Nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An tại xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng công trình, phân tách phạm vi và khối lượng các gói thầu

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An

Địa điểm: Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng công trình, phân tách phạm vi và khối lượng các gói thầu. Dự án :  Khu Nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An tại xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.