Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng chuẩn 4 sao Ecobana

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Greenoli

Địa điểm: Tỉnh Quảng Bình

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình  Khu nghỉ dưỡng chuẩn 4 sao Ecobana, Quảng Bình.