Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bắc Hà tại xã Tà Chải, xã Thải Giàng phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Vita

Địa điểm: xã Tà Chải, xã Thải Giàng phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Dự án : Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bắc Hà tại xã Tà Chải, xã Thải Giàng phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai