Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khu du lịch Thác Trắng Cổng trời tại tỉnh Lào Cai

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Hoàng Liên Sơn

Địa điểm: Tỉnh Lào Cai

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Dự án : Khu du lịch Thác Trắng Cổng trời tại tỉnh Lào Cai.