Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng GreenHill Village Quy Nhơn tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần GreenHill

Địa điểm: TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở. Dự án : Khu du lịch nghỉ dưỡng GreenHill Village Quy Nhơn tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.