Phân loại Dự án: Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Dự án Khu đô thị TMS tại xã Yên Quang và xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch

Địa điểm: xã Yên Quang, huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch Dự án Khu đô thị TMS tại xã Yên Quang và xã Yên Bằng huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

Quy mô Dự án:

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại xã Yên Quang và xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

Dự án Khu đô thị TMS tại xã Yên Quang và xã Yên Bằng huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

Vị trí: thuộc xã Yên Quang, huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

Quy mô: 20,3 ha (203.002,86m2).

Ranh giới lập quy hoạch:

– Phía Bắc giáp khu dân cư;

– Phía Đông giáp ruộng (gần sông Đáy);

– Phía Tây giáp ruộng;

– Phía Nam giáp ruộng,