Phân loại Dự án: Tư vấn Lập thiết kế Quy hoạch

Tên dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị TMS tại xã Văn Phú, xã Văn Tiến, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Loại hình công trình: Công trình xây dựng dân dụng

Địa điểm: Các xã Văn Phú, xã Văn Tiến, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Toàn Cầu TMS

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Lập Thiết kế Quy hoạch điều chỉnh cục bộ phân khu tỷ lệ 1/2000 thành phố Yên Bái và Thiết kế Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị TMS tại xã Văn Phú, xã Văn Tiến, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Quy mô Dự án:

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị TMS tại xã Văn Phú, xã Văn Tiến, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Địa điểm: Các xã Văn Phú, xã Văn Tiến, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Vị trí Dự án:

Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nằm về phía Đông và Đông Nam thành phố Yên Bái khoảng 7-8km, thuộc địa bàn xã Văn Phú, xã Văn Tiến, xã Tân Thịnh Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ranh giới và phạm vi:

Phía Bắc: giáp tuyến đường quy hoạch N7 có mặt cắt B=33m;

Phía Nam: giáp tuyến đường Hương Lý – Văn Phú hiện hữu có mặt cắt B=23m theo quy hoạch;

Phía Đông: giáp khu vực đồi núi xã Văn Tiến;

Phía Tây giáp tuyến đường Âu Cơ, tuyến đường liên khu vực có mặt cắt B=50m theo quy hoạch;

Quy mô diện tích: Tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 48,77ha, thuộc địa giới hành chính xã Văn Phú, xã Văn Tiến và xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Quy mô dân số: 1.928 người.