Phân loại Dự án: Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Dự án Khu Đô thị sinh thái Yên Mông, xã Yên Mông, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Toàn cầu TMS

Địa điểm: xã Yên Mông, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch Dự án Khu Đô thị sinh thái Yên Mông, xã Yên Mông, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: triển khai, thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 do công ty Cổ phần Toàn cầu TMS là Chủ đầu tư.

Vị trí: thuộc xã Yên Mông, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Quy mô: Dự án Khu Đô thị sinh thái Yên Mông, xã Yên Mông, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình có quy mô diện tích 403,99 ha.

Ranh giới lập quy hoạch:

– Phía Bắc giáp tỉnh Phú Thọ;

– Phía Đông giáp sông Đà;

– Phía Tây giáp thành phố Hòa Bình;

– Phía Nam giáp khu dân cư