Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Khu đô thị Nam An Khánh tại Hoài Đức, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tập đoàn Đất Quảng

Địa điểm: Đông Anh, Hà Nội

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình. Dự án : Khu đô thị Nam An Khánh tại Hoài Đức, TP. Hà Nội