Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Khu đô thị mới thuộc khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung

Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dự án : Khu đô thị mới thuộc khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa