Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế xin cấp phép xây dựng

Chủ đầu tư: Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng

Địa điểm: Hoài Đức, Hà Nội

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra khái toán Tổng mức đầu tư. Dự án : Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội