Phân loại Dự án: Tư vấn Thiết kế

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn Thiết kế Kỹ thuật công trình Hạ tầng kỹ thuật

Địa điểm: Xã Kim Chung, xã Di Trạch huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại

Đơn vị TV Thiết kế: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Thiết kế Kỹ thuật công trình Hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Quy mô dự án:

– Loại công trình: Công trình Dân dụng;

– Cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật Cấp II, III, (Dự án Công trình dân dụng cấp I);

– Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại

– Tư vấn lập TKKT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

– Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Diện tích Dự án 146,78ha. Giải pháp TKKT Hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

+ San nền: cao độ từ 6,9 đến 7,5m, tường chắn đá hộc vữa XM xử lý chênh cao và giữ ổn định nền

+ Hệ thống đường giao thông: gồm tuyến đường cấp khu vực và tuyến đường nội bộ.

+ Hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước chính láy từ các ống truyền dẫn dọc Quốc lộ 32.

+ Hệ thống thoát nước mưa: Hoạt động theo nguyên tắc tự chảy và độc lập với HT thoát nước thải

+ Hệ thống thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, chất thải rắn

+ Hệ thống cấp điện và chiếu sáng

+ Hệ thống thông tin liên lạc

+ Cây xanh cảnh quan.