Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng

Địa điểm: xã Kim Chung, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng khu nhà ở thấp tầng thuộc Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.