Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khu ĐTM Dương Nội tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Địa điểm: Quận Hà Đông, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Tư vấn giám sát thi công gói thầu cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống thiết bị thải. Dự án : Khu ĐTM Dương Nội tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội.