Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Khu ĐTM Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế cơ sở

Chủ đầu tư: Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Địa điểm: quận Hà Đông, Hà Nội

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh lô ĐX-03. Dự án : Khu ĐTM Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.