Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Khu ĐTM Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Chủ đầu tư: Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Dự án :  Khu ĐTM Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.