Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Khu đô thị mới Đan Phượng

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng

Địa điểm: Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự án : Khu đô thị mới Đan Phượng