Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Khu đô thị mới CR4 tại Cái Răng, TP. Cần Thơ

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ S&S Quốc tế

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dự án : Khu đô thị mới CR4 tại Cái Răng, TP. Cần Thơ.